Țeluri

Comunitatea  Creștinilor vrea să slujească reînnoirii religioase. Ea reunește în comunitățile sale oameni care vor să trăiască o aprofundare a creștinismului într-o formă adecvată timpului actual.

Un accent deosebit se pune pe cultivarea unei concepții despre lume care vine în întâmpinarea nevoii de cunoaștere a omului modern. Misterul de pe Golgota, jertfa lui Cristos – evenimentul decisiv al istoriei omenirii - este izvorul și țelul întregii vieți religioase.

Principalele sarcini ale Comunității Creștinilor sunt celebrarea sacramentelor reînnoite, precum și vestirea unui creștinism bazat pe libertate și cunoaștere spirituală.

În centrul vieții sale religioase, ca mișcare cultică, stau cele șapte sacramente: Botez, Confirmare, Mărturisirea, Cununia, Sfințirea Preoților, Ultima Ungere și celebrarea noului serviciu divin – Actul de Sfințire a Omului (Comuniunea). Pentru copii între 7 și 14 ani este celebrat un serviciu divin propriu – Slujba pentru copii.

Comunitatea Creștinilor lucrează la nivel internațional ca o biserică creștină supraconfesională, fără a avea pretenția de a fi singura mijlocitoare între om și divinitate. Ea cultivă un creștinism care cuprinde Omul, Pământul și Universul, fără o selectare sau supraevaluare a anumitor conținuturi ale învățăturii creștine.

Forțele sufletului omenesc cele mai profunde precum: Iubirea, Încrederea, Compasiunea, Interesul real pentru celălalt, Strădania către Adevăr sunt revelații ale Ființei Cristice. Noi putem oferi acestor forțe spirituale spațiu de desfășurare în toate domeniile și provocările vieții cotidiene.

Comunitatea Creștinilor pune preț pe o separare clară între Biserică și Stat. Viața economică, juridică și spirituală a Comunității este susținută în România de către Asociația Comunității Creștinilor în România – organizație nonprofit - ai cărei colaboratori lucrează în regim de voluntariat. Contribuțiile si donațiile membrilor sau prietenilor comunității sunt făcute în urma unei autoaprecieri și voințe libere.

            Comunitatea Creștinilor s-a născut la 16 septembrie 1922 în Sala Albă a Goetheanumului din Dornach (Elveția) cu ajutorul lui Rudolf Steiner, cel care a dăruit oamenilor Antroposofia. Această Știință spirituală reprezintă fundamentul pentru o extindere sănătoasă a Teologiei. Ea permite o nouă ințelegere a adevărului Cristic și prezentarea acestuia într-o formă adecvată epocii și evoluției firești a omului.