Aspecte sociale

Puterea vindecătoare a lui Christos nu acţionează „automat”. E nevoie de oameni, de „lucrători în via Sa.

Ţelul vieţii creştine comunitare a fost dintotdeauna omenia, o solidaritate reală, activă printre oameni. Pentru aceasta e nevoie să se acorde atenţie atât trebuinţelor trupeşti cât şi celor sufleteşti. Comunitatea Creştinilor încearcă, în felul ei, să vină în întâmpinarea acestor necesităţi.

În acest sens sunt înfiinţate instituţii pentru ajutorarea oamenilor în vârstă şi a celor cu nevoi speciale. Pentru copii şi tineret se organizează regulat tabere de vacanţă, simpozioane, proiecte etc.