Comunitatea Creştinilor în România

Comunitatea Creştinilor în România se află în proces de formare şi întemeiere.

Începând din anul 1991 Actul de Sfinţire a Omului se celebrează în mod ritmic  pe pământ românesc. Pe lângă celebrarea sacramentelor se organizează conferinţe, cursuri, activităţi sociale, artistice şi de recreere în cadrul simpozioanelor anuale.

În mai multe oraşe din ţară la Cluj, Bucuresti, Piteşti, Sibiu, Bacău s-au format grupuri de oameni care cultivă viaţa religioasă şi de comunitate prin studiul Evangheliei, prin activităţi artistice şi sociale.

La Cluj, Bucuresti şi în Tabăra de vară de la Beliş (jud. Cluj) există capele ale Comunităţii Creştinilor.

Preoţii români şi străini coordonează încă din afara ţării activităţile comunităţii prin vizite regulate.

Asociaţia „Comunitatea Creştinilor în România” cu sediul la Cluj, este persoană juridică care serveşte la crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor cultice.