Comunitatea Creştinilor - ce nu este ea?

Comunitatea Creştinilor nu este singura biserică mântuitoare. Ea nu poate şi nici nu doreste să fie considerată "biserica pentru toţi", dar vrea să fie deschisă pentru toţi care vor să o cunoască.

 Ea nu promovează o învăţătură specială sau o punere în evidenţă a unui anumit adevăr de credinţă (sectă). Creştinismul este universal iar denaturarea în măreţia sa unică printr-o supraapreciere a vreunui conţinut de învăţătură sau prin vreuna din normele sale de comportament - este neavenită.

Comunitatea Creştinilor nu este "biserica antroposofilor", chiar dacă ea este singura comunitate creştină-religioasă care recunoaşte Antroposofia lui Rudolf Steiner şi a primit ajutorul decisiv al antroposofiei pentru dezvoltarea şi înnoirea teologiei.

Comunitatea Creştinilor nu este întemeiată pe obligaţia mărturiei de credinţă a credincioşilor.

Ea nu se găseste într-un raport de dependenţă faţă de stat (prin impozit); toate contribuţiile membrilor se adună în mod liber după autoaprecierea fiecăruia. Preoţii precum şi unii dintre colaboratori sunt activi cu normă întreagă; salariul lor nu e stabilit după munca depusă, după vârstă, poziţie sau pregătire ci după necesităţile personale  şi  posibilităţile comunităţii.

Comunitatea Creştinilor nu evită promovarea artei sau a culturii, ci din contra, se bucură de prezenţa în viaţa cultică a diferitelor arte (de exemplu: arhitectura, sculptura, pictura, muzica). Ea cultivă susţinut legătura dintre religie, ştiinţă şi artă.