Despre noi

Comunitatea Creştinilor este o mişcare de înnoire a vieţii creştine. În comunităţile sale ea reuneşte oameni care doresc să ofere vieţii lor religioaseun conţinut corespunzător epocii contemporane.

Comunitatea Creştinilor promovează o concepţie despre lume care vede în Fapta lui Christos pe Golgota - evenimentul decisiv din istoria omenirii. În centrul vieţii  ei religioase se află serviciul divin înnoit „ Actul de Sfinţire a Omului”.

Aşa cum Christos s-a dăruit omenirii prin învăţătură, suferinţă, moarte şi înviere, tot  astfel noul serviciu divin conduce oamenii prin vestirea Evangheliei, jertfire, transsubstantiere şi comuniune  către Christos.

Comunitatea Creştinilor datorează naşterea sa ajutorului şi sfatului lui Rudolf Steiner. Pe baza Stiinţei Spiritului (Antroposofia) este posibilă o revigorare a teologiei; Antroposofia deschide drumuri noi către o abordare modernă a adevărurilor creştine.

           Calitatea de membru nu se obţine automat prin botez sau confirmare, ci printr-o decizie individuală, la maturitate. Membrii comunităţii se bucură de libertate de credintă.

Comunitatea Creştinilor a fost întemeiată la 16 septembrie 1922 la Dornach/Elveţia - ca biserică creştină autonomă şi este prezentă la ora actuală pe toate continentele.

Ea este finanţată exclusiv prin contribuţiile şi donaţiile voluntare ale prietenilor şi membrilor săi.