Formarea preoţilor

Prin calitatea de membru se naşte o legatură strânsă cu destinul Comunităţii Creştinilor. Dacă un membru are dorinţa de a se implica mai mult în viaţa Comunităţii Creştinilor, de a-i sluji acesteia, poate lua decizia de a deveni preot.

Formarea preoţilor are loc în seminarele de preoţi.

Admiterea se face în urma unei discuţii personale cu conducerea seminarului.

Studiul durează în general patru ani, timp în care conducerea seminarului urmăreşte o abordare individuală a pregătirii. Împreună cu fiecare student se analizează progresele, se dau recomandări individuale şi se stabileşte modul de continuare a studiului.

 

Pe lângă cursuri de teologie, partea teoretică a studiului mai cuprinde cursuri de filosofie, antroposofie, ştiinţele naturii şi ştiinţe sociale. Studiul este completat de activităţi sociale şi activităţi practice precum şi de cursuri artistice de vorbire, euritmie, arte plastice şi muzică.

Decizia privind admiterea la pregătirea în vederea sfinţirii şi primirea acestui sacrament o ia Conducerea Comunităţii Creştinilor.