Literatura

Din nenumăratele cărţi care slujesc înnoirii religioase în sensul Comunităţii Creştinilor se recomandă pentru o primă cunoaştere următoarele titluri:

Emil Bock

            Copilăria şi tinereţea lui Isus

            Cei trei ani

            Cezari şi apostoli Pavel

           Întreita taină a Mariei

Friedrich Benesch

            Christos în prezent

            Sărbători creştine, vol. 1 şi 2

           Împărăţia lui Dumnezeu ascunsă pe Pământ

Hans-Werner Schroeder

            Omul şi îngerii

            Christosul cosmic

            Rugăciunea

Aceste cărţi sunt publicate în limba română la Editura Univers Enciclopedic.