Organizare

In mulţi oameni trăieşte azi dorul după sens şi spiritualitate, şi în acelaşi timp  nevoia  interioară de absolută libertate.

Comunitatea Creştinilor se compune din congregaţii autonome care se organizează în „regiuni”.

Membrii comunităţii au absolută libertate de cunoaştere. La intrarea în comunitate, fiecărui membru i se înmânează CREZUL, care însă nu trebuie să devină o mărturie de credinţă ci o orientare în învăţăturile proprii ale creştinismului.

 Preoţii sunt responsabili de comunitatea care le-a fost încredinţată şi în care celebrează, vestesc Evanghelia şi consiliază.

Unii dintre aceştia sunt şi responsabili regionali (Lenker). Ei cunosc toţi preoţii şi toate congregaţiile din regiunea lor şi planifică evenimentele interregionale.

Deciziile în ce priveşte sfinţirea preoţilor şi trimiterea lor într-o comunitate, problemele privind cultul sunt delegate de către preoţime „Cercului celor şapte”. Din acesta fac parte şapte persoane dintre care doi sunt responsabili superiori (Oberlenker), iar al treilea îndeplineşte funcţia de responsabil arhi-superior (Erzoberlenker). El celebrează de regulă Slujba de sfinţire a preoţilor. In Comunitatea Creştinilor există un singur grad de hirotonire.

             Preoţii nu sunt aleşi de comunitate, ci sunt trimişi în comunităţi de către Cercul celor şapte. În problemele sociale şi economice, preoţii lucrează împreună cu organele specializate pentru aceste aspecte ale comunităţii.