Sacramentele

Sacramentul poate fi definit ca un act cultic sacral, în care omul trăieşte prezenţa nemijlocită a lui Christos.

Intreaga noastră viaţă pe Pământ poate fi asemănată unei mari drumeţii. Ea porneşte din sferele cereşti,  contină pe Pământ pentru ca apoi să ne întoarcem în patria spiritului. Un drum lung, plin de bucurii şi de suferinţe pe care nu suntem singuri: Christos însoţeşte şi călăuzeşte prin cele şapte sacramente pe cei care Ii cer binecuvântarea:

                              Botezul copiilor 
                                  Confirmarea
                  Consilierea de destin – Spovedania 
                        Actul de Sfinţire a Omului
                                    Cununia
                           Sfinţirea preoţilor
                                 Ultima ungere

Pe lângă sacramente exista şi acte cultice cu caracter sacramental: Actul duminical pentru copii, înmormântarea etc.

Botezul: La naştere copilul este primit şi crescut de părinţi. La botez, el este primit în comunitatea lui Isus Christos. Naşii îşi asumă sarcina de a ajuta oriunde este nevoie. 

Confirmarea: Copilul creşte mai întâi în sânul familiei. Părinţii şi învăţătorii erau aceia care decideau pentru el. Drumul său individual începe odată cu trecerea de la copilărie la tinereţe. La acest nou început primeşte binecuvântarea confirmării prin punerea mâinilor.

Consilierea de destin (Spovedania): Cel care vrea să poarte responsabilitatea pentru propria viaţă, priveşte regulat, retrospectiv asupra deciziilor şi faptelor sale. Nu există nici o constrângere de spovedanie, nici o absolvire de vină. Christos este Cel care dă forţa purtării si măiestririi propriului destin.

Actul de Sfinţire a Omului este centrul vieţii sacramentale. Comunitatea se întâlneşte în faţa altarului şi participă la sacramentul pâinii şi vinului.

Cununia: Creştinul îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile sale şi în faţa lumii spirituale. Hotărârea de a întemeia o familie este sărbătorită în faţa naşilor, a comunităţii şi a lumii spirituale.

Hirotonirea: Pentru a putea celebra sacramentele, omul însuşi trebuie sfinţit printr-un sacrament. În Comunitatea Creştinilor sacramentul sfinţirii preoţilor se conferă în aceeaşi măsură atât bărbaţilor cât şi femeilor.

La Ultima ungere se cere binecuvântarea lui Christos pentru muribundul care se desprinde de trup şi intră în împărătia spiritului. După trecerea pragului are loc înmormântarea.