Vestirea şi învăţătura

Conform originii şi menirii sale,  omul este cetăţean a două lumi: una suprasensibilă - spirituală, şi una pământească - naturală. În timpul vieţii pe Pământ el poate să îşi uite originea cerească şi să devină astfel o simpla „rotiţă” în lumea trecătoare.

Prin religie (re-ligare) omul se uneşte, în timpul vieţii dintre naştere şi moarte, în mod activ cu lumea originii sale cereşti.

Christos, Logosul divin este creatorul lumii, a celei văzute şi a celei nevăzute (Evanghelia lui Ioan). El a devenit om în Isus din Nazaret iar prin viaţa sa, prin patimi, moarte şi înviere a salvat omenirea de prăbuşirea într-o viaţă exclusiv materialistă. De atunci, fiecare om care Il caută în mod conştient pe Christos Il poate găsi. Prin El- începutul “ Noii Creaţii” - omul primeşte o viaţă nouă.