Viaţa înainte şi după moarte

De întrebarea "Încotro?"- pusă în faţa morţii- se leagă cealaltă întrebare, privitoare la naştere: "De unde?”. Cele două evenimente, naşterea şi moartea sunt porţi prin care fiinţa omului este condusă la venirea şi  plecarea sa din viaţă. De aceea, alături de o nouă învăţătură despre "nemurirea" omului avem nevoie astăzi de o învăţătură despre "ne-naşterea" (pre-existenţa) lui.

Omul îşi primeşte trupul de la strămoşii lui pământeşti; sufletul şi spiritul însă provin din domenii superioare de existenţă. În destinul omului se revelează ceea ce a fost deja pregătit mai înainte şi ceea ce el mai târziu trebuie să ducă mai departe.

Pe Pământ, omul poate găsi prin Christos libertatea interioară şi forţa iubirii altruiste.